Başvuru süreci aşağıdaki gibi işleyecektir;

1. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online Stajyer Başvuru Formundaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2. Ön kayıt için müracaatlar yalnızca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.
3. Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan staj komisyonu karar verir.
4. Stajyer başvuruları yapılacak mülakat sonrası, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
5. Mülakat için başvurunuzda belirtilen e-posta adresinize, e-posta gönderilecek ayrıca, telefon ile bilgilendirileceksiniz.
6. Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.
7. Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme (mülakat) için bizzat gelmeniz gerekmektedir.
8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stajyer Öğrenci Taahhütnamesine stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.

Başvuru Yapacağınız Staj Türünü Seçiniz


Lise (Beceri Eğitimi) Stajı Başvuru Formu
Üniversite Stajı Başvuru Formu